Filebase

Path: /root/fidohist/nodelist

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
82.7KB
16-01-0101/01
no description
51.9KB
93-07-0807/08
[22] FidoNet Nodediff 1993 day 190 3rd after putsch diff-file summer 1993
75KB
93-07-0207/02
[20] FidoNet Nodediff 1993 day 183 2nd after putsch diff-file summer 1993
136.9KB
93-06-2506/25
[23] FidoNet Nodediff 1993 day 176 1st after putsch diff-file summer 1993